7 bouwstenen voor een gelukkige relatie!

Door de jaren heen, in therapie met heel veel echtparen heb ik gemerkt dat een aantal bouwstenen belangrijk zijn. Ik zal die hieronder beschrijven, en gebruik ze eens als meetlat voor je eigen relatie!

De basis: vertrouwen en respect!

Vertrouwen
Als je aan een relatie begint, is er in de basis wel vertrouwen. Je voelt je veilig bij elkaar, je steunt elkaar. Maar dat vertrouwen heeft wel onderhoud nodig. Het kan namelijk zomaar zijn, dat je vertrouwen wordt beschadigd. Je hebt je ideale beeld van de relatie en het pakt heel anders uit. De prins is namelijk gewoon een ‘werkman’, de prinses is wel lief, maar heeft soms ook wel een ‘gebruiksaanwijzing’. Er gebeurt van alles in je leven, zodat je ook merkt dat je verschillend op situaties reageert en dat je elkaar daarin soms helemaal niet begrijpt. En je ontdekt ook bepaalde vervelende trekjes van de ander, wat je eerder veel minder in de gaten had. Na een aantal jaar begrijp je best wel dat een relatie niet ideaal is en dat je je verwachtingen moet bijstellen. Dat gaat vaak wel vanzelf, dat je leert om de ander te accepteren zoals hij of zij is (zie 2.). Zolang je maar het vertrouwen houdt, dat de ander er voor jou is, en jij voor de ander, dat jullie voor ‘wij samen’ gaan. Hoe houdt je dat vertrouwen in stand? Dat betekent dat je tijd en aandacht in elkaar investeert. Dat je met elkaar de dingen van de dag doorspreekt, wat je meemaakt op je werk, wat er gebeurt met de kids, hoe je je voelt bij elkaar. Maar wat als je nu het vertrouwen kwijtraakt? Als er zoveel in je relatie gebeurt dat je niet weet of de ander jou zo belangrijk vindt en er voor jou wil of kan zijn? Dan raak je de basis van je relatie kwijt, en dat zorgt ervoor dat je je gaat afsluiten voor elkaar, en de verwijdering is in gang gezet. Ga dan hier eens mee aan de slag: investeer in elkaar, neem tijd en luister. Vertrouwen in elkaar is nodig om open te kunnen zijn naar elkaar. Hoe zit dat bij jullie?

Respect love you
Je weet van tevoren wel dat je allebei verschillend bent, maar je hebt meestal niet in de gaten hoe verschillend, totdat je samenleeft. En dan sta je voor de klus, om de ander niet te willen veranderen. Dat is iets wat vooral graag vrouwen zouden willen kunnen. En ook niet om jezelf als meetlat te houden, en op te leggen zoals jij het vindt. Dat is iets wat mannen vaak doen. Het is een beetje zwart-wit, maar mijn bedoeling is om te laten zien, dat de ander veranderen, of je eigen ideeën opleggen niet helpt. Je raakt namelijk de ander kwijt, je laat de ander niet in zijn of haar waarde. In een relatie gaat het vaak om het samenvoegen van het vinden en het voelen, de mannelijke inbreng en de vrouwelijke inbreng, beide uniek. Hoe houd je respect voor elkaar? Door in situaties door te praten over de beleving van elkaar, en hoe de ander in elkaar steekt. Nieuwsgierig te zijn, door te vragen naar elkaar en als er een conflict is, te zoeken waar het klem loopt. En als het respect zoek is? Als je niet meer luistert naar elkaar? Of zelfs zo hard gaat ruzie maken dat je elkaar pijn doet? Ga dan eens voor jezelf bedenken wat jouw eigen aandeel en verantwoordelijkheid is in je relatie, en in hoeverre jij je best doet om de ander te respecteren, serieus te nemen. En luister naar wat de ander vertelt, zet jezelf even opzij.

Groei en verdieping: intimiteit

Waardering
In het begin gaat het heel makkelijk, zomaar wat positieve eigenschappen van je partner noemen. Maar het kan zomaar veranderen in vanzelfsprekendheid, of in het niet meer kunnen waarderen van bepaalde dingen. Ik heb gemerkt dat de waardering naar mannen toe vaak heel belangrijk is, om hun rol als man en vader te kunnen vervullen. Als ze weten dat ze er toe doen, dan zullen ze er ook zijn. Betrek ze dus als vrouw bij de dagelijkse dingen en vraag hen maar hun mening, en om hun hulp. Dan voelen mannen zich nodig en nuttig! Daarbij heb ik ook gezien hoe heftig het effect is van negatieve kritiek, van twee kanten. Het kan zo verkeerd gaan, dat er depressieve klachten uit ontstaan, en zeker ook relatieproblemen en een heel negatieve, harde sfeer, of ijzingwekkende stilte. Natuurlijk moet er ruimte zijn, om elkaar te kunnen wijzen op een ‘verkeerde’ aanpak, of pijnlijke uitspraak. Maar, dan moet er wel genoeg positieve ruimte zijn. Onthoud daarom deze regel: tegenover één kritische opmerking, moet je minstens 4 positieve plaatsen, om niet in de negativiteit terecht te komen. Dat is nogal wat! (Dit geldt trouwens ook in de opvoeding van kinderen.) Het is niet makkelijk om je waardering te voelen en uit te spreken, als je het nooit gewend was, of als het vanzelfsprekend voelt wat de ander doet. Toch, ga het doen. Weet je niet waarin je de ander kunt waarderen? Bedenk waarin de ander positief bijdraagt, al is het iets kleins. Bijvoorbeeld, een kopje koffie voor je zetten, of even een berichtje, als hij/ zij aan je denkt. Schrijf het elke dag eens op, wat de kleine dingen zijn die je waardeert in de ander, en zeg het hem of haar! Daarmee kun je een cirkel van onzichtbaarheid en onderwaardering doorbreken, en zeker ook weer uit de negatieve spiraal komen.

Verbondenheid
Dat is nabijheid kunnen voelen. Weten dat de ander van je houdt, weten dat de ander je kent, in je kracht en in je zwakheden, en desondanks je ‘maatje’ wil zijn, met je optrekt in lief en leed. Iets specifieker zelfs, is het dat je met elkaar durft te delen wat je van binnen beleeft. Je gevoelsleven, je diepere gedachten, die meestal verborgen blijven voor anderen. Gelukkig om te weten dat je hierin steeds verdiept, naarmate je langer met elkaar optrekt. ‘Ik ken je toch al jaren’, ‘jij bent me vertrouwd’, dat zijn van die uitspraken die je dan hoort. Het kan ook zijn dat je het minder voelt, en dat er veel gepasseerd is waardoor je je afvraagt of de ander je wel begrijpt, of dat jullie niet gewend zijn om diepere gevoelens en gedachten van jezelf te delen. Je kunt je erin oefenen, door moedig te zijn en het te proberen. Vraag de ander om naar je te luisteren. Het kan zijn dat hier weer een man&vrouw-verschil naar voren komt. Even zwart-wit gezien: mannen houden van oplossingen geven, zodat ze helpen, en vrouwen willen graag gehoord worden en begrepen in hun emoties. Dat is niet altijd even simpel, maar het helpt om soms lekker om elkaars onhandigheid te lachen!

Toppunt van geluk: passie

Afwisseling
In het begin is alles nieuw genoeg, en gaan de ontwikkelingen in je relatie snel. Ook heb je in de tijd zonder kinderen, genoeg mogelijkheden om erop uit te gaan. Afwisseling genoeg. Totdat! het gewoon wordt, om elke dag met elkaar aan tafel te zitten, tv te kijken, te sporten. En als er kinderen komen, zijn je dagen gevuld met vieze broeken, nachtelijke slapeloze uurtjes, of alle activiteiten waar je als ouders bij betrokken wordt voor school, en sport en muziekles, etc. Het toppunt van geluk is dan wel eens een dieptepunt geworden en de warme gevoelens verdwenen. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Het gaat erom dat je door de alledaagse dingen heen, elkaar blijft zien en waarderen. De gewoonte waarderen, van een kus als je weggaat, of even een momentje bankhangen voor je gaat slapen. En daarbij is het belangrijk om tussen alle ‘sleur’ door, momentjes van samenzijn creëert. Even samen ertussenuit, of gewoon een moment pakken om op de fiets te stappen. Daarin kun je zoeken naar wat haalbaar is, en nodig voor jullie beiden, om elkaar niet te verliezen. Je moet elkaar immers ook  nog leuk vinden als je weer samen in het nest zit? Maak een lijstje met dingen die je tussendoor ter afwisseling van het gewone leven wilt doen samen! En doe het!

Plezier
Samen kunnen lachen is het leukste wat er is, vind ik zelf. Maar het is ook een teken van ontspannen kunnen zijn met en bij elkaar. Het is vaak ook een van de dingen die genoemd wordt, wat je in elkaar aantrok: dezelfde humor. Goed om daar nog eens aan terug te denken. Maar bij plezier kun je ook denken aan alle mooie momenten waarop je werd vervuld van geluk. Je huwelijksdag, geboorte van je kind(eren), en ook de kleine momenten, van weer terug zijn op de plek van jullie eerste kus, of lachen om een momentje dat iets niet helemaal ging zoals je wilde, en het komisch afliep. Je weet die momenten wel. Herinner ze, haal ze op, bekijk foto’s, en breng ze tastbaar in huis. Een ingelijste foto, een paar schelpjes van het strand, souvenirs van vakantie. Het is het geluk dichtbij halen in je herinnering. En ga zeker ook op zoek naar momenten om samen plezier te hebben, te lachen, te ontspannen. Samen lachen is gezond.

Verlangen
In het begin van je relatie is er vuur van verlangen genoeg. Soms zelfs niet te stillen, de honger naar elkaar. En ja, ook dat verandert. Maar het is een vuurtje wat je kunt aanblazen, en wat ook door de jaren heen kleiner wordt en weer aanwakkert. Het is met kleine kinderen best vermoeiend, dus dan kan het zomaar zijn dat het seksuele contact vermindert. En met grote kinderen moet je weer zoeken, hoe je de momenten kiest om samen te vrijen. Maar onthoud: hoe zit dat met vuur? Je moet er hout op gooien. Dat betekent dat als je een goede seksuele relatie wilt onderhouden, dat je samen moet praten over jullie behoeften en een manier zoekt om elkaar daarin te vinden. Is het vlammetje helemaal gedoofd, dan is het wel belangrijk om na te denken waardoor dat komt, en wat er nodig is, om het weer te laten ontbranden. Vaak zit er dan veel mis, op het gebied van emotionele verbondenheid, en in de basis. Belangrijk is zeker ook dat bij mannen seksualiteit een vorm van contact zoeken is, en dat bij vrouwen eerst emotioneel contact nodig is voor er seksualiteit kan zijn. Ook hier geldt zeker weer dat het niet altijd zo zwart-wit ligt, maar ik merk wel vaak deze verschillen op. Houd rekening met elkaar, en geniet van elkaar!

CorineHotting