OORSPRONG

Driesnoer is een verwijzing naar Prediker (4 vers 12) waar staat:

 

een drievoudig snoer wordt niet snel verbroken.

 

Speciaal voor Driesnoer heb ik dit bijgaande gedicht geschreven. Dit hangt ook in mijn praktijk in de Melkfabriek.

De betekenis erdriesnoer versie 2van is dat als je in je eentje bent, niemand hebt om je op te rapen als je valt, of om je aan te warmen. Met zijn tweeën heb je dat wel en ben je ook sterker tegenover bedreigingen. En ben je met z’n drieën of meer, dan ben je helemaal goed af.

Een betekenis voor mij, die nog veel verder gaat, is dat als je als mensen samen met God bent er niets tussen kan komen. Waar God bij is, daar is Zijn liefde, Zijn goedheid, Zijn trouw, Zijn genade, daar is Hij Zelf. Dan ben je het beste af, als je alleen bent, of als je getrouwd bent, of als je een gezin hebt.

Deze naam die ik heb gekozen, wil dus iets zeggen over het fundament vanwaaruit ik werk. Mensen en hun relaties zijn door God gegeven en worden door Hem in stand gehouden. We mogen in geloof leven uit Hem en naar Zijn voorbeeld. Het gaat niet altijd goed, we maken daarin fouten en verkeerde keuzes. Dat is de realiteit die we allemaal meemaken en dan mogen we Zijn hulp verwachten.

Als christentherapeut doe ik mijn werk in afhankelijkheid en vertrouwen op God. Heel concreet betekent dat dat ik voor cliënten bid. En ook wel mét cliënten bid, als dat gevraagd wordt. Want ik besef dat mijn werk belangrijk is, maar soms in onmogelijke situaties plaatsvindt. Maar ik weet dat waar God werkt nieuwe mogelijkheden ontstaan. En daarom ben ik vol hoop en energie om met mensen en hun relaties te werken.