GEZINSTHERAPIE – hulp voor je gezin

Wanneer heb je gezinstherapie nodig?

Je ervaart zoveel problemen in je gezin dat je niet meer weet hoe je daar uit moet komen. Er zijn bijvoorbeeld opvoedingsproblemen. Of er is sprake van moeilijk gedrag van kinderen. Of je ervaart problemen in de communicatie met pubers. Je weet niet goed hoe je grenzen moet stellen. Je weet niet hoe je het contact met je kind maakt als het zich terugtrekt. Je weet niet hoe je de opvoeding samen kunt doen, ook na een scheiding. Voor alle vragen en problemen rondom gezin en opvoeding is er gezinstherapie.

Is gezinstherapie iets voor jullie gezin?

Ja, als

  • je geen goed contact hebt met elkaar:  er is veel onbegrip onderling, ieder gaat zijn eigen gang. Je weet niet meer hoe je je kinderen kunt bereiken. Je bent bang dat ze het niet goed met ze gaat. Of dat je gezin uit elkaar gaat vallen.
  • de communicatie niet goed is: er zijn veel ruzies of je weet niet hoe je een goed gesprek kunt hebben in het gezin. Er is veel competitie en strijd onderling bij de kinderen. Je weet niet hoe je hieruit moet komen samen. Het geeft veel frustratie en onmacht, bij jou als ouder.
  • jullie moeite hebben met heftige gebeurtenissen of beperkingen: rouw en verlies, werkproblemen, langdurige chronische ziekte, beperkingen als AD(H)D of autisme, lichamelijke of verstandelijke handicaps, zijn moeilijk om mee te maken. Ieder gezinslid verwerkt het verschillend. Het vraagt veel aandacht en hoe kun je er voor elk kind zijn? Je merkt dat je kind vastloopt of verandert in gedrag, zich terugtrekt of juist opstandig wordt.
  • jullie problemen hebben met praten over seksualiteit en andere keuzes: wat moet je kinderen en jongeren vertellen, hoe maak je ze weerbaar? Kun je nog wel vasthouden aan bepaalde principes? Hoe moet je over seksualiteit praten terwijl je het voor jezelf al lastig vindt om te bespreken? Hoe ga je om met homofilie, of met seks voor het huwelijk, of samenwonen?
  • je opvoeden moeilijk vindt vanuit je eigen jeugd: hoe doe je het wel goed? Bij wie kun je steun vinden? Hoe kun je wel rustig op de kinderen reageren, als je vanuit je jeugd veel boosheid en onmacht hebt meegekregen? Hoe kun je omgaan met lastige relaties, als het toch familie is en blijft?
  • er sprake is van een scheiding en het contact onderling gaat niet goed: er is ruzie, er is geen vertrouwen in elkaar. Het lukt niet om goed af te stemmen over opvoeding, belangrijke zaken, enzovoort.

In gezinstherapie doen we dit:

  • We kijken naar jullie positie en samenwerking als ouders en naar de relaties met de kinderen. We zijn door praktische en creatieve opdrachten bezig met om te ervaren en te observeren wat de processen zijn in het gezin.
  • Ouders dragen verantwoordelijkheid voor hun gezin, kinderen kunnen ook mee leren doen, maar blijven kind. Hoe kunnen ouders voorleven en overdragen wat belangrijk is?
  • Het belangrijkste is dat ouders van hun kinderen houden, en dat ze zich ook bewust zijn van hun eigen rol en positie. Maar ook dat ze zich kwetsbaar kunnen opstellen, als ze fouten maken. Ook is belangrijk kinderen merken dat ze geliefd zijn, en zichzelf mogen ontwikkelen. Maar ook dat er grenzen zijn en dat ze gehoorzaamheid moeten leren. Bij pubers en jongeren komt een proces op gang dat ze leiding nodig hebben, en stukje bij beetje eigen verantwoordelijkheid moeten leren dragen. Hoe houd je de onderlinge band vast? Dat doe je vooral door met elkaar in gesprek te blijven. Dat is geen standaard weg, of voorschrift, maar oefenen.
  • Als er sprake is van een scheiding kan zomaar het stukje van ex-partners zijn in de weg zitten en is het nodig om het kind centraal te zetten, zodat het zich kan verbinden met beide ouders. Je kunt niet zonder vader en niet zonder moeder, voor een gezonde ontwikkeling.

Heb je hulp nodig voor je gezin? MELD JE HIERONDER AAN VOOR GEZINSTHERAPIE!