Workshops en cursussen

EXCLUSIEVE WORKSHOPS voor relatie en gezin

Wachten duurt lang, zeker als er problemen zijn. De tijd kan er voor zorgen dat problemen vergroten. Dat je nog verder verstrikt raakt in verkeerde patronen. Dat de communicatie verslechtert en verwijdering groter wordt. Soms is er maar een klein duwtje in de rug nodig. Om weer nader tot elkaar te komen. Om aan je relatie te werken. En om op een positieve wijze in je gezin te investeren. 

Samen met Kurt Pijpers bied ik daarom een waardevol programma aan in de vorm van workshops. Dit levert meteen handvatten en inzichten op. Voor jezelf en je relatie. Of voor het hele gezin.

Deze workshops zijn exclusief, doelgericht en preventief.

Exclusief

Driesnoer biedt behandelingen ten behoeve van je relatie. Maar wij willen ook relaties versterken door middel van programma’s. Deze programma’s zijn weldoordacht en uniek. We zoeken naar eenheid tussen verschillende talen. We spreken de taal van ons lichaam. Die nemen we onbewust waar. En we spreken taal. Die twee talen moeten verenigd zijn met elkaar. Wanneer we dit inzicht verwerven, leer je voelen. Werkelijk voelen in je relatie en in je gezin.

Doelgericht

Het programma geeft richting. We maken duidelijk waar je nu staat. We gaan in op je persoonlijke beleving. En we delen als therapeuten wat we opmerken. Het wijst je de weg. Direct, in het hier en nu. We maken praktisch en concreet hoe je samen verder kunt op jullie weg. En dat is wat je nodig hebt!

Preventief

Driesnoer wil genezen waar dat mogelijk is. Maar voorkomen is beter. Wacht niet tot problemen zich voordoen om aan je relatie te werken. Daarom bieden we dit programma aan voor relaties en gezinnen waar geen grote problemen zijn, maar wel de wens om in elkaar te investeren. We bieden bemoediging voor relaties. We willen je versterken in de weg die je samen gaat. Inzicht en handvatten zijn hierbij belangrijk. Vooral als hobbels en barrières zich voordoen.

De essentie in relaties is: investeer in elkaar! En investeren kun je leren.

Praktische algemene informatie, geldt voor de beide workshops: SAMEN hecht en sterk; en Gezi(e)n en gelukkig

  • De workshops vinden plaats op de laatste vrijdagmiddag van de maand.
  • De workshop duurt ongeveer 2 uur. De eerste mogelijkheid is 13.00 – 15.00 uur; de tweede 15.00 – 17.00 uur. 
  • De kosten van de workshop zijn € 350 
  • De locatie is de grote zaal in De Melkfabriek, naar verwachting.

We staan open voor andere mogelijkheden. Informeer er gerust naar.

In een paar uur krijg je veel waardevolle inzichten en handvatten mee. Je wint daarmee veel  voor relatie of gezin. Kortom: het is de investering echt waard. 

Hieronder volgt uitleg over de workshops.

Workshop: SAMEN hecht en sterk!connection-481995

In deze workshop onderwerpen we jullie aan een opdracht. We laten jullie lijfelijk  inbeelden hoe jullie relatie op dit moment voelt. Je gaat fysiek voelen wat de verhouding tussen jullie beiden is. Vervolgens bespreken we dit met elkaar. We delen als therapeuten ook onze observatie. Daarna geven jullie een beeld over de wenselijke situatie. Hoe zou je de relatie samen willen zien? Dit is een belangrijk onderdeel van de workshop. Het biedt een nieuwe opening naar elkaar en ook hoop! Op basis daarvan bespreken we heel concreet de praktijk. We bekijken wat de stappen zijn om te komen tot de gewenste situatie.

Deze workshop maakt geen deel uit van een traject. Maar het is wel mogelijk om een vervolgplan te maken. Het betreft dan een periode van 3 maanden, waarin we 5 of 6 afspraken maken. Hierin werken we met elkaar verder op de concrete punten die uit de workshop gekomen zijn. Het vervolgtraject is dus vrijblijvend en optioneel.

Praktische informatie: zie hierboven.

Workshop Gezi(e)n en gelukkig

In deze workshop ondersunset-865310zoeken we welke plaats elk gezinslid inneemt in het gezinsleven. We bekijken vooral de onderlinge relaties en interacties met elkaar. Wie staat er dichtbij je? Wie ervaar je als veraf? Wat is de positie van de ouders? Vervolgens gaan we samen bekijken en inleven hoe dit voelt voor elk gezinslid. Dan komt ook aan het licht in welke mate de gezinsverhoudingen gezond en wenselijk zijn. We bespreken dit met elkaar. We kijken ook naar non-verbale communicatie.

Met deze verworven inzichten kunnen we verder. We bekijken wat wenselijk zou zijn binnen het gezin. De aandacht voor elkaar is hierbij belangrijk. En de ruimte voor iedereen persoonlijk. Wat heb je nodig voor jezelf en voor elkaar? Dat is een goede balans tussen geven en ontvangen. 

Deze workshop geeft onderling begrip. Het versterkt de band met elkaar. Je krijgt praktisch en concreet advies. Zodat jullie dit kunnen gebruiken in het gezin.

Praktische informatie: zie hierboven.