SYSTEEMTHERAPIE – hoe ik werk

WAT IS SYSTEEMTHERAPIE? 

Systeemtherapie is een moeilijke naam voor een prachtige therapie. Wat is systeemtherapie eigenlijk? Het betekent dat ik als therapeut niet alleen naar jou als persoon kijk en naar het probleem waar je mee komt. Maar ik ben ook benieuwd naar de context waarin je leeft en bent opgegroeid en welke mensen er bij jou horen. Dat maakt duidelijk wie jij bent, en waar je vandaan komt. Het heeft je gevormd. Als je erover nadenkt zul je het wel begrijpen. Ik probeer het een beetje meer uit te leggen.

Individuele therapie

Individuele gesprekken krijg je als het vooral gaat om problemen die je zelf ervaart. Hierin kijk ik naar jouw ontwikkeling en naar jouw relaties. Je hebt als persoon een bepaald karakter, een temperament. Anderen reageren op jou. En jij reageert op hen. Je kunt dan denken aan bijvoorbeeld verlegen zijn, of onafhankelijk zijn, of een erg sterke wil hebben, of wat angstig en onzeker van inslag zijn. Het is dan heel belangrijk hoe daarmee is omgegaan. Wordt het de kop ingedrukt, of mag het er zijn en wordt er rekening mee gehouden?! Ervaringen met je ouders, vrienden, je relaties, omstandigheden en gebeurtenissen in het leven vormen je tot wie je bent (geworden). Zo ontwikkel je persoonlijkheid, wie je bent en hoe je relaties staat. Dat zijn altijd mijn twee peilers van aandacht.

In de behandeling gaat het dus om vragen als: hoe kijk je naar jezelf, wat heeft je gevormd tot wie je bent, wie ben je en durf je te zijn wie je bent, kun je je verbinden met de mensen om je heen en hoe doe je dat? Klachten die je hebt, zijn vooral een uiting van je de manier waarop je van binnen functioneert. Van emoties die ‘op slot zitten’.

Relatietherapie

Voor relatieproblemen is het duidelijk dat het gaat om problemen die je als partners ervaart. Dan gaat het over man-vrouwverschillen, over omstandigheden van het leven die druk zetten op een relatie, maar ook hoe je met elkaar verbonden blijft door alle levensfasen heen. Je zult begrijpen dat ook in een relatie heel erg meespeelt hoe je als twee verschillende personen zelf gevormd bent.

verbondenheid

systheemtherapie: verbinding versterken en herstellen

In de behandeling gaat het dus vooral over wat er tussen jullie gebeurt, het gemis aan verbondenheid en hoe je elkaar weer terug vindt. Daarbij wordt ook stilgestaan bij de beleving die jullie hebben door je eigen ontwikkeling. Centraal staat dat je contact kunt maken met de gevoelens van binnen en die met elkaar kunt delen. Dan ontstaat er emotionele verbondenheid met elkaar. (Ik werk veel met de Emotionally Focussed Therapy).

Gezinstherapie

Gezinsproblemen kunnen ontstaan door verschillende situaties. Er kunnen problemen zijn tussen jullie als ouders, door verschillen in opvoedingsstijl. Het kan gaan om problemen in het praten met elkaar. Of door ziekte of andere moeilijke omstandigheden. In gezinstherapie is het vooral de vraag hoe je je weer verbonden kunt voelen met elkaar, en het gezin voor jezelf en je kinderen een veilige plek is bij elkaar, waarin je gezien wordt.

Samenvattend 

Mijn insteek is vooral een inzichtgevende en ervarende manier van werken. Het gaat om vragen als: wie ben je en hoe ben je in relatie met belangrijke anderen. Dat moet je ervaren, daar word je bij stilgezet. Toch heb ik door mijn persoonlijke en werkervaring ook praktische adviezen. Die zullen zeker worden ingezet, omdat dit een basis maakt om elkaar te leren vertrouwen. Maar het gaat er dus vooral om dat je snapt hoe het werkt. Als jij iets doet, gebeurt er iets met anderen, en andersom. En mijn insteek is: als jij meer deelt met je geliefden, zal het opleveren dat ook zij dat gaan doen. Zo kun je bloeien in verbondenheid!