Kinderen beschermen na scheiding

beschermen kinderen is verantwoordelijkheid voor ouders

Op mijn netvlies staan de kinderen die ik zag in mijn praktijk die door conflicten tussen hun ouders klem zaten. Dan is mijn taak om ouders na scheiding te helpen hun kinderen te beschermen. Natuurlijk begrijp ik dat je als ex’en wat uit te puzzelen hebt. Als je verbonden bent geweest en elkaar moet loslaten, of er zijn zoveel lastige dingen gebeurd, dan zitten er wat dingen dwars, je voelt je verdrietig, boos, teleurgesteld… Maar, om je bewust te maken dat je kinderen je nodig hebben om in veilige en geborgen context op te groeien, heb ik wat kernpunten geformuleerd. Je kunt je kind niet het leed besparen, wat op ieders levensweg komt. Maar je kunt je kinderen wel beschermen na een scheiding, dat is je verantwoordelijkheid.

Maak een switch: je bent ouder

De ‘shit’ van een scheiding moet je verwerken, desnoods met een therapeut. En niet bij je kinderen leggen. Wat jij voelt bij of vindt van je ex-partner, dat ervaart jouw kind anders: je ex blijft papa, blijft mama. Een kind kan jouw vraagstukken en teleurstellingen niet aan, dat past niet bij zijn ontwikkeling. Die heeft nodig dat je er voor hem bent: jouw liefde en zorg, niet jouw problemen. Het vraagt van je dat je telkens probeert te bedenken welke rol je hebt naar je kind. Dat kost moeite, het vraagt om zelfreflectie. Wat je vooral bent voor je kind is ouder. Als het je soms moeite kost om er te zijn voor je kind, wellicht kan iemand in je omgeving: een opa en oma, of een buurvrouw of vrienden, een steuntje in de rug geven en je kind(eren) opvangen. 

Ga niet beschuldigen

Soms worden er nare dingen over de ander worden gezegd. Bijvoorbeeld: papa betaalt de alimentatie niet. Of mama is ziek. Dat zijn dingen waar een kind niets mee kan, die je als volwassenen samen moet regelen. Je brengt je kind innerlijk in conflict als je negatieve boodschappen over de ander vertelt. Het kind is letterlijk deel van jullie beide. Je kunt niet een deel afsplitsen zonder in de problemen te komen: depressie, angst, afstoting, verstoorde ontwikkeling. Een kind kan niet kiezen tussen ouders, het hoort bij allebei. Misschien helpt het om terug te denken aan wat je waardeerde in de ander als ouder. En als je kind iets positiefs zegt over de andere ouder, kun je het bevestigen. Het is fijn dat je zo’n lieve papa hebt, of het is fijn dat mama zo goed voor je zorgt. Dat is je kinderen beschermen na scheiding.

kinderen gevangen en beschermen na scheiding?
gevangen of beschermen?

Wees niet egoïstisch

Het belangrijkste na een scheiding is dat je allebei in staat bent om zo goed mogelijk door te gaan met je leven. Het hakt er financieel echt in, niet zelden ontstaan er problemen. En ook in andere opzichten wordt de druk groter. Je moet je aanpassen aan het nieuwe leven, andere woning, meer werken, alles alleen doen. Het gebeurt ook wel dat er financiële problemen ontstaan omdat er strijd is over de financiële verdeling. Wat helpt, is dat je je kind(eren) voor ogen houdt. Als je denkt aan de kinderen, dan wil je dat zij het goed hebben. En dus is het ook nodig om je partner te gunnen, dat hij of zij het hoofd boven water kan houden. Dat is ten gunste van het goed opgroeien van je kind(eren). Dan is er minder stress, waardoor ze beter kunnen presteren op school en beter in hun vel zitten.

Neem geen wraak

Je kunt heel erg geraakt zijn door het verlaten worden door je partner, of de omstandigheden die dat veroorzaakt hebben. Dat gaat ook heel diep en het is een rouwproces wat je moet doormaken. Als je dat niet doet, kropt het op en richt je je boosheid op de verkeerde manier op de verkeerde partij. Wraak maakt jezelf kapot, het verzuurt je leven en als je je niet inhoudt ook het leven van anderen. De voorbeelden van gezinsdrama’s komen mij voor ogen, ook weer van afgelopen weken. Dat is ten diepste toch niet wat je ooit zou willen doen in je eigen situatie. Zoek echt hulp als je hierin vastloopt. Als je vergelding gaat zoeken, maakt het meer kapot dan je lief is. Je kind verdient dit in geen geval. Je kind heeft jouw liefde en bescherming nodig voor altijd.

Laat los

Ik maak ook mee, dat er intense bemoeienis komt met het leven van de andere partner. Het moet zus of zo gaan, want zo wil ik dat voor de kinderen. Als dat niet zo is, is het fout. Dat is de tegenstrijdigheid van scheiden. Als je samen bent, kun je afstemmen in de opvoeding. Na een scheiding kun je goed overleggen, maar je maakt niet vanzelfsprekend dezelfde keuzes. Zeker niet als verschillen de reden waren van de scheiding. Kinderen kunnen het wel hebben, dat het bij papa anders gaat dan bij mama. Ze zijn flexibel. Wat ze niet kunnen hebben is dat er geruzied wordt tussen ouders. Het vraagt om respect en de verantwoordelijkheid kunnen laten bij de andere ouder. Als je je zorgen maakt, moet je ze delen, dan kan de ander daar wat mee. En laat het dan ook weer los, als je een afspraak hebt gemaakt.

Praat niet via de kinderen

Als er niet meer gecommuniceerd wordt tussen ex-partners, gaat er vaak een kind de boodschapper zijn. Die wordt ingelicht, die krijgt de druk om wat over te brengen naar de andere kant. Vanwege frustratie zijn die boodschappen vaak ook geladen en het kind staat dus onder hoogspanning: hoe zal de andere ouder reageren. Niet blij meestal. Als het overleggen samen niet tot stand komt zijn de kinderen dus de dupe. Maak dan een beslissing om met een therapeut hierover in gesprek te gaan. Ik ben blij dat ik zo ook ouders heb kunnen helpen om te groeien van ex-partners naar weer verbonden als ouders. Dan krijgt het kind ook weer de plek die het nodig heeft. Dat is je kinderen beschermen na je scheiding. 

Je hebt geen recht op je kind

Het is heel pijnlijk om na je scheiding een deel van het leven van je kind te moeten missen. Dat moet je echt een plek geven. Zo wilde je het niet, maar je zult ermee moeten dealen. Wat mis kan gaan is dat je je kind vraagt om jou niet te vergeten, als het bij de andere ouder is. Dan kan het zich niet vrij voelen bij de andere ouder. Het gaat zich zorgen maken en pleasen om je een goed gevoel te geven. Of het gaat weigeren om in contact te zijn, omdat er geen vrijheid is. Besef dat je eigenlijk wil voelen dat je kind ondanks alles van je houdt. Sluit aan bij wat het kind wil aan contact. Het gaat erom dat je kind zich thuis kan voelen bij allebei en zich geen zorgen hoeft maken en zichzelf kan zijn.

Kern – neem je verantwoordelijkheid serieus

Belangrijke kern in het beschermen van je kinderen na scheiding: je kind heeft jou nodig, het is jouw taak als ouder om het te beschermen. Als jij sores hebt, ga daar zelf verantwoordelijkheid voor nemen. Als je er niet uit komt samen, zoek hulp daarvoor. Want dat is en blijft het beste voor je kinderen, om een goede verbinding met elkaar te houden. Driesnoer helpt graag mee om weer te kunnen verbinden.

CorineHotting