TARIEVEN – wat kost therapie?

KOSTEN THERAPIE – wat is het je waard?

Heel vaak krijg ik de vraag; wat zijn je tarieven: wat kost therapie? Om een eerlijke afweging te maken of je de tarieven van de therapie wilt en kunt betalen, is het belangrijk om te weten of er een klik is en vertrouwen in een goede samenwerking. Daarom biedt Driesnoer je een gratis kennismakingsgesprek. In dat gesprek bespreken we wat er speelt, wat je nodig hebt aan therapie en of ik dat kan bieden. Ook bespreken we de kosten van therapie en de mogelijkheden voor aanpassing van tarieven. Het meest belangrijk vind ik altijd of de klik er is tussen ons. Zo niet, dan kun je het beter ergens anders proberen. De klik die je ervaart is essentieel voor een goed lopende therapie. Dan is het ook de investering waard!

pak je agenda

Daarna volgt een intakegesprek waarin we verdiepen en doelstellingen vaststellen. Nadat dit helder is, kunnen we de gesprekken starten. Meestal lopen intake en start van de therapie een beetje in elkaar over, omdat vanaf het eerste moment dat ik mensen leer kennen, het therapieproces begint. De therapie bestaat uit ongeveer 10 – 15 gesprekken. Soms langer, omdat de problemen al heel lang aanwezig waren.

De kosten op een rijtje

  • Alle bedragen zijn inclusief BTW
  • Individueel gesprek € 95,-
  • Relatiegesprek 75 minuten €120 
  • Telefoon/zoomcontact (inhoudelijk): €50 
  • Een gezinsgesprek (1,5 uur) kost € 150,-
  • Een netwerkoverleg (max. 1,5 uur) kost € 120,-
  • De factuur wordt in de week van de afspraak verstuurd. Zo worden de kosten niet te hoog
  • NB Er is een omschakeling gaande om in trajecten te gaan werken. Informatie komt tijdig op de website
  • Als je niet komt en niet afmeldt, 24 uur van tevoren, betaal je wel 50% van het consult! Eerlijk gezegd, het gebeurt nauwelijks in mijn praktijk. Ik plan graag afspraken zoveel mogelijk in een ‘ritme’, waardoor je het makkelijker onthoudt.

Vergoedingen en aangepaste tarieven

Therapie bij Driesnoer wordt niet vergoed door de verzekering. Dat komt omdat relatietherapie geen verzekerde zorg is. Eventueel is vanuit de aanvullende verzekering een kleine vergoeding te krijgen, maar gezien mijn ervaringen met cliënten lukt dat over het algemeen niet. De maximale tarieven voor onvergoede sessies volgens de NZA liggen voor 2021 op €114,41 per uur. Ik wil graag een redelijke koers varen, vandaar dat ik niet het maximale vraag.  

Vanuit maatschappelijke betrokkenheid bied ik bij Driesnoer aan, dat je ook hulp kunt krijgen als de genoemde tarieven niet zo haalbaar zijn. Om die reden spreid ik de gesprekken waar dat kan, om de kosten per maand overzichtelijk te houden. Heel soms maak ik een afspraak met een aangepast tarief. Mocht dat nodig zijn, geef het aan. Het is echter geen standaard meer, aangezien ik eerder te goed van hart was en ook meer zakelijk mag zijn. Voel je vrij om het te bespreken.