TARIEVEN – wat kost therapie?

KOSTEN THERAPIE – wat is het je waard?

Om een eerlijke afweging te maken of je de tarieven van de therapie wilt en kunt betalen, is het belangrijk om te weten of er een klik is en vertrouwen in een goede samenwerking. Daarom biedt Driesnoer je een gratis kennismakingsgesprek. In dat gesprek bespreken we wat er speelt, wat je nodig hebt aan therapie en of ik dat kan bieden. Ook bespreken we de kosten en de mogelijkheden voor aanpassing van tarieven. Het meest belangrijk vind ik altijd of de klik er is tussen ons. Zo niet, dan kun je het beter ergens anders proberen. De klik die je ervaart is essentieel voor een goed lopende therapie. Dan is het ook de investering waard!

Daarna volgt een intakegesprek waarin we verdiepen en doelstellingen vaststellen. Nadat dit helder is, kunnen we de gesprekken starten. Meestal lopen intake en start van de therapie een beetje in elkaar over, omdat vanaf het eerspak je agendate moment dat ik mensen leer kennen, het therapieproces begint. De therapie bestaat uit ongeveer 10 – 15 gesprekken. Soms langer, omdat de problemen al heel lang aanwezig waren.

De kosten op een rijtje

  • De kosten voor een uur gesprek bedragen € 85, exclusief BTW.
  • Wat krijg je hiervoor? Het gesprek; alle nodige externe contacten, een gespreksverslag.
  • Dit tarief geldt ook voor een telefonische afspraak, of mail/chatafspraak.
  • Een relatiegesprek duurt vaak langer, 5 kwartier kost €100; 1,5 uur €120,-
  • Een gezinsgesprek (1,5 uur) kost € 120,-
  • Een netwerkoverleg (max. 1,5 uur) kost € 120,-
  • De factuur wordt maandelijks verstuurd. Daarin staat een overzicht van kosten en gesprekken.

Als je niet komt en niet afmeldt, 24 uur van tevoren, betaal je wel het consult! Eerlijk gezegd, het gebeurt nauwelijks in mijn praktijk. Ik plan graag afspraken zoveel mogelijk in een ‘ritme’, waardoor je het makkelijker onthoudt.

Vergoedingen en aangepaste tarieven

Door mijn lidmaatschap bij de CVPPP, kun je als je aanvullend verzekerd bent, 70 % vergoed krijgen, tot een maximaal bedrag. Verder heb ik geen afspraken met verzekeraars.

Vanuit maatschappelijke betrokkenheid bied ik bij Driesnoer aan, dat je hulp krijgt als dat nodig is. Daarin moeten kosten geen belemmering zijn. Daarom probeer ik door gesprekken te spreiden de kosten per maand betaalbaar te houden. Of als er sprake is van een minimuminkomen, of gezinsomstandigheden, biedt ik een aangepast tarief aan. Voel je vrij om het te bespreken. Ik maak hierover per situatie afspraken!

Natuurlijk kan ik niet van de wind leven, maar hulp is belangrijker dan geld. Om dit mogelijk te (blijven) maken, ben ik nu bezig met het kijken naar mogelijkheden om een stichting/ fonds hiervoor op te richten.