Relaties in gevaar – de dijken staan op breken

Het houdt me bezig: al die stellen die ik bij me krijg, die in ernstige relatiecrisis zitten en de relatie willen verbreken. Het zijn relaties in gevaar, hun huwelijk staat op breken. Al die verhalen over ontrouw. Al die ervaringen van eigen geluk zoeken en de ander vergeten. Al die verhalen van eenzaamheid, ongelukkig zijn, elkaar kwijt zijn. Gelukkig komen ze om het nog een kans te geven en voor relatietherapie te kiezen. Ik vrees echter dat het een klein aantal is vergeleken bij de relaties die in gevaar verkeren. Bij dit alles word ik heel verdrietig dat de FIRST LOVE zo vergeten en zelfs openlijk bedreigd wordt. Daarom schrijf ik dit appél om je wakker te schudden en om jou op te wekken je eerste liefde te beschermen en niet te verlaten. Dat is meer dan toekijken, dat is hard werken! De dijken moeten versterkt worden, want ze staan op breken!

Voor het oog

Niemand heeft het in de gaten. Het is een leuk stel om te zien. Ze hebben een mooi gezinnetje. Hun huis ziet er mooi uit. Huisje, boompje, beestje. Ze hebben niets meer te wensen. En toch… de relatie stelt soms niets meer voor dan elkaar tegenkomen in huis, voor en na het werk. Een vluchtige kus, of misschien zelfs dat niet meer. Er zijn geen momenten meer samen. De sleur zit erin. Ze hebben elkaar niets meer te zeggen. De seks is tot een ‘wegwerpding’ verworden. Gewoon omdat het gewoonte is, of zelfs dat intieme contact is er niet meer. En de verbinding die er was, de inzet van de vurige liefde is voorbij. Ieder leeft zijn leven. De dijken lijken stevig, maar zijn van binnen danig verzwakt. Het zijn relaties in gevaar.

Sociale schijn

Niemand heeft het in de gaten. Maar de vier muren van het huis verbergen de oplopende conflicten en eindeloze strijd. De problemen met financiën. Het tegen elkaar verdeeld zijn over de opvoeding van de kinderen. De eenzaamheid in de nacht. Het vluchten in andere bezigheden. Soms wordt de wrijving opgemerkt, maar wat kan de buitenwacht ermee? Toekijken en zwijgen, dat is het motto. Soms wordt de ernst niet gezien, omdat het binnen de muren blijft. Of er wordt gedacht: ze blijven tenminste bij elkaar, en dat is heel wat waard. De dijken hebben het zwaar te verduren, maar ze houden het nog. Voor hoelang? Het zijn relaties in gevaar.

Zwakke dijken betekent dat de bescherming die je denkt te hebben maar een schijntje is. Als de stormen komen, moeilijkheden of verleidingen, blijven ze niet staande. Dat is de ernst van deze vergelijking. Maar hoe komt dat toch, die zwakke dijken? Kijk je naar de relatie zelf, dan is er heel veel mis gegaan. Ik stip kort wat aan van de oorzaken die de ramp veroorzaken. dijken breken

Verwaarlozing van de relatie

Nadat de trouwdag voorbijging en het geluk zoals de zomer was, is de schoonheid verdoft. Het gewone leven van elke dag is een vleug geluk tussen dingen moeten en dingen willen. Het werk, de kinderen, alle gewone sores, waardoor je vergeet om de liefde te leven. Dag in, dag uit, jaar in, jaar uit. Je gaat mee in de zorgen van het leven, de dagelijkse gang van zaken, het gevoel van het moment. Maar dat liefhebben DOEN is, bewust kiezen om niet met de waan mee te gaan, dat is vergeten. Elkaar bewust beminnen. Tijd voor elkaar maken. Doorvragen naar elkaars belevenissen. Elkaar op de eerste plaats zetten, samen zijn. Elkaar respect en waardering geven. Elkaar helpen waar nodig en mogelijk. Zodra je dat uit het oog verliest, het onderhoud niet meer pleegt, kunnen de dijken zomaar gaan schuiven. Of doorgevreten worden door teleurstelling en op jezelf gericht zijn. En zomaar zijn relaties in gevaar.

Innerlijke verwaarlozing

Iets wat heel herkenbaar is in de gesprekken die ik voer, is dat je ook het contact met jezelf kunt verliezen. Door de gewoontes in je werk, je sociale omgeving vergeet je waarvoor je bruiste. Dat je ooit zei: ik blijf bij jou voor de rest van mijn leven en daar geef ik alles voor. Maar ook, dat je vergeet om jezelf lief te hebben. Omdat dat mag. Omdat je het waard bent. En dan niet egoïstisch, maar gewoon omdat je waardevol bent in Gods ogen en gewild. En dat je uniek bent als persoon en zo in contact mag staan met anderen. En niet dat je eindeloos voor de ander(en) zorgt. En jezelf aanpast of opoffert. En dat je niet ten ondergaat in werken, werken, werken. Of commissie dat, klusje daar, en verdwijnen achter computer of tv. Daar raak je het contact met je eigen behoeften mee kwijt, en je eigen levensstroom vanuit je hart. De stilte van het zijn met jezelf heb je nodig om jezelf te kennen, en ook om er voor de ander te kunnen zijn. De dijk wordt uitgehold van binnenuit, en als er dan stormen komen, is hij zo doorbroken. De kracht is eruit. Onverwacht zijn relaties in gevaar.

Oppervlakkig leven

Je kunt doen alsof er niets aan de hand is. Het leven gaat zijn gang, je hebt alles wat je hebben wilt. Niets meer te wensen over. De dagen komen en gaan, en het is hetzelfde zoals het altijd was. Je staat niet stil bij diepere vragen van het leven. Of bij moeilijke gebeurtenissen. Je voegt je in het patroon van uitgesleten paden, want die lopen lekker door. Woelen in donkere diepe grond is moeilijk en onnodig. Emoties gaan voorbij, waarom zou je ze delen? Vragen zijn onnodig, want antwoorden zijn onmogelijk. Want uiteindelijk gaat het al jaren in hetzelfde patroon en wie heeft de behoefte om eruit te gaan, te ontwaken? Tot je opschrikt uit een nare droom. De dijken zijn gebroken en wie zal ons redden? Komt het goed en hoe? Vanuit het niets zijn relaties in gevaar.

Toch is er hoop

De doorbraak van de bescherming van je huwelijk is een heftige confrontatie. Het zien van de slechte staat je grootste angst. En toch, je kunt weer opstaan met hernieuwde kracht. Je kunt jezelf hervinden. De handen aan het bouwen zetten. Samen door de crisis heengaan. Door de tijd weer nieuwe vrede vinden met elkaar. De schade herstellen of nieuwe dijken bouwen. Het is aan jou. Laat je wakker schudden, en kom in beweging om er serieus werk van te maken. Liefde is doen en zijn; helemaal. De eerste liefde is krachtig en het waard om voor te gaan. Een sterke relatie is de beste bescherming tegen gevaar.

PS: Mocht je vastlopen in jezelf en/ of in je relatie, dan is er ruimte voor relatiegesprekken. Je hoeft niet bang te zijn voor veroordeling of onbegrip. Het leven is moeilijk en een worsteling. Daar kan ik je in helpen om weer verder op weg te gaan. Mail: contact@driesnoer-verbindt.nl

CorineHotting