Nieuwjaarsgroet 2016 – Aan Gods hand krijg je zegen

Persoonlijke nieuwjaarsgroet van Driesnoer

Ik was aan het nadenken over een eerste bericht van Driesnoer. Wat kan dat anders zijn dan een nieuwjaarsgroet?! De jaarwisseling brengt je vaak wat weemoedige gedachten, reflectie op wat voorbijgegaan is. Soms stel je het leven je zo anders voor. Je verwachtingen zijn hooggestemd, maar teleurstellingen werpen een en ander om. Een belangrijke levensles is om de realiteit te aanvaarden. En gewoonweg te leven aan Gods hand. Zo ging het mij ook in de laatste weken van het jaar. Ik zag de zegen in de groei van Driesnoer, en ik heb zegeningen geteld: een mooi gezin, een warm huis, familiebanden, eten en drinken in overvloed. Maar ik heb ook de andere kant gezien. De wonden gevoeld: pijn en vragen van clienten, zorgen die ook onze eigen familie- en gezinssfeer niet voorbijgaan. En de grote onrust en rumoer in de wereld, waaruit de roep om vrede en gerechtigheid klinkt. Wat doet het leven zeer. Kun je dan wel feestvieren? Hoe gaat 2016 worden? Wat kan ik ervan verwachten? Waar ga ik voor?

Ik kan niet anders dan mijn leven leggen in Gods hand, gesterkt door deze boodschap. Op de eerste dag van het nieuwe jaar sloegen we de Bijbel open bij Psalm 85. ‘Gebed om voortdurende zegen’ staat erboven. In dit gebed staat dat God Zijn gezicht wat Hij had afgewend, weer naar ons toewendt. Hij kijkt ons weer aan en er zit niets meer tussen. Dankzij Jezus, Die ertussen kwam. Hij droeg de vloek, wij krijgen de zegen. Wat dat inhoudt is heel veel, als je psalm leest. Vrede met God is het beste wat je kunt krijgen, beloftevol. God is goed voor ons, Hij geeft zijn liefde en genade. We mogen ons daarin verheugen. Je ontvangt eer, diep geluk, ontferming, waarheid, gerechtigheid. En we worden beloond met goede gaven en gezegend met voorspoed van het land. God geeft het, en Hij zet ons in Zijn voetsporen. De roep is duidelijk: geef je leven aan God, en je zult erin gezegend worden, rijk en gelukkig.

nieuwjaarsgroet 2016

Eén waarschuwing staat er, midden in de psalm: keer niet terug naar je vroegere leven zonder God. De gevolgen daarvan zijn duidelijk, want het roept Gods toorn op. Letterlijk lees je in de Bijbel van ziekte, oorlog, tegenslag, misoogsten, onvruchtbaarheid. Geldt dat voor ons in diezelfde mate? Ik durf niet zomaar oorzaak en gevolg in ieders leven aan te wijzen, dat ligt niet in onze menselijke waarneming. Wat ik wel weet is dat moeite en zorgen in mijn eigen leven, mij geleerd hebben wat mijn eigen gebreken en zonden zijn, en mij dieper hebben laten leunen op Gods genade in Jezus. En ook dat is voortdurend nodig ;).

Hoezo heb ik dan God nodig? Wat heb ik aan geloven in God? Het is een spannende vraag, die regelmatig wordt gesteld. Wat doet het ertoe om te geloven? Je kunt veel zelf regelen in je leven. Je doet dingen goed, je doet dingen fout. Zo gaat dat. Je probeert een goed mens te zijn. Godsdienstig te leven. Maar je vergeet één ding. Waar je vandaan komt, en waar je naar toegaat. Ik kan er iets van zeggen. Ga op zoek naar het antwoord en blijf zoeken tot je het vindt. Je zult de waarheid zélf moeten vinden, want op andermans ervaring kom je het niet te weten. Wat ik zelf gevonden heb, is dat toen ik God vond, het leven gevonden heb. Vreugde, hoop, liefde, zingeving. En dat stijgt uit boven alle moeilijke dingen van het leven.

Daarom is mijn nieuwjaarsgroet voor 2016: hoe het dan ook loopt, met God gaat het goed. Vertrouw je toe aan Hem, aan Zijn liefde, verwacht Jezus, vind vrede met God en met elkaar. Dan kun je voortdurende zegen verwachten!

CorineHotting