Goede voornemens voor 2017 – wat meer rust en orde!

Het afgelopen weekend realiseerde ik me dat ik geen goede voornemens had voor 2017. GEEN goede voornemens? Dat klinkt misschien wel al te bizar, maar het is voortgekomen uit 2016 zelf. In allerlei opzichten is het een indrukwekkend en intensief jaar geweest.

  • Er was groei van de praktijk: Het afgelopen jaar hebben veel clienten Driesnoer gevonden. Het was zelfs zo dat ik een wachtlijst moest instellen voor de avondspreekuren omdat die vol zaten. Ook overdag had ik veel gesprekken, volle dagen. Een zegen dat ik kon luisteren, dat ik hulpverlener en mens naast en tegenover kon zijn.
  • Familie en gezin vroegen aandacht: Leven in een jong gezin is een hele uitdaging, met alle dingen die aandacht vragen. Ook hebben we een intensieve periode gehad met onze jongste, die een operatie moest ondergaan. Daarbij hebben we ook in onze grote familie genoeg meegemaakt. De gewone dingen van het leven, vreugde en verdriet. En zeker ook het doorbrengen van tijd met elkaar. Dat is onze opdracht, om met elkaar te leven, dat hebben we gedaan.
  • Er waren veranderingen in De Melkfabriek: Er was een grootscheepse verbouwing gaande met de nodige onrust en overlast. Maar het heeft ook veel moois opgeleverd, zoals een raam in mijn ruimte. Het was voor mij aanleiding om nog iets van mijn wensenlijst aan te pakken: mijn ruimte geschikt maken voor gezinsgesprekken. In de achterliggende jaren ben ik veel op pad geweest naar gezinnen toe en dat blijf ik doen. Maar ik kan nu in mijn praktijkruimte hier gewoon met gezinnen om de tafel.

Door al die actie en verandering, is er ook beweging langs rafelranden geweest. Ik heb fouten gemaakt, soms te haastig gehandeld. Ik ben soms aandacht vergeten, ik heb niet kunnen waarmaken wat ik wel had moeten doen. Ik heb daarmee ook mensen geraakt en onbedoeld ze niet gegeven wat ze wel nodig hadden, ze teleurgesteld. En daarmee besef ik dat ik een mens ben met fouten en gebreken. En daar draag ik verantwoordelijkheid voor, juist ook op kwetsbare momenten. Dat hoorde niet bij goede voornemens, eerlijk gezegd.

Mijn goede voornemen van vorig jaar, mijn motto was: leef! Gewoon: leef, in vertrouwen. Dat heb ik dus gedaan. En zo is er ook veel gekomen en gegaan in het leven zoals het ging. Ik heb het aanvaard, ik ben er doorheen gegaan. Ik zie wat ik ook anders moet doen. Zo is het kantelpunt van 2016 naar 2017 in een soort roes voorbijgegaan, door alles wat er gebeurde. En daarom is mijn overdenking wat laat, maar niet minder belangrijk: wat zijn goede voornemens voor 2017? Voor de toekomst?

Goede voornemens voor 2017! 

Het nieuwe jaar ligt beloftevol open. En ik kies voor meer rust na al die bezigheid.

  • Thuis mag thuis zijn: onze kinderen groeien op en hebben hun ouders nodig. Daarom houd ik me ook in dit jaar vast aan mijn stelregel dat ik in deeltijd werk.  Zo houd ik de innerlijke rust om ze ‘s avonds in bed te leggen en hun ritueel te volgen. Om als gezin leuke dingen te doen. Om het huis op orde te houden en tot een leefbaar en lieflijk thuis te maken. 
  • Driesnoer beter organiseren: ik heb genoeg ideeen, maar ik zal mezelf ook moeten begrenzen. Ik heb mijn praktijk ondergebracht bij Zorglink, zodat ik veel meer overzicht en structuur zal krijgen. En zo hoop ik ook met mijn blog en andere zaken meer ritme te krijgen. Het moet wat stabieler worden, rustiger. En daarom heb ik ook keuzes gemaakt om mijn weken wat minder vol te maken. Ik moet scherper mijn doelen voor ogen houden.
  • Innerlijke rust nastreven: Niet meer gejaagd leven en je laten voortdrijven door alles wat komt, veel meer afschermen waar werkelijk rust te vinden is. Bij God, ons hart bij Hem. Love is Gods air. Let’s breathe His love. Veel in ons leven vraagt aandacht en kan aantrekkelijk lijken om in mee te gaan. Maar niet alles is goed voor ons. Wat was er fout aan de vrucht die Eva ooit at in het Paradijs? Niets, het was Gods schepping. Maar, het was een test van gehoorzaamheid. En zo doet God ook met mij, met ons. Hij roept ons op om goed van hart en trouw te zijn op de plek waar Hij ons geroepen heeft. Dat is thuis en bij Driesnoer, en vooral bij Hem.

Daarom wens ik je van harte een liefdevol 2017. ‘Mogen goedheid en trouw je nooit verlaten, bind ze om je hals, schrijf ze in je hart’. Dat zijn goede voornemens, die verbinding brengen.

 

CorineHotting